CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES | LA ESCOCESA

La Escocesa, Centre de Creació com a Fàbrica de Creació de la ciutat de Barcelona fa una convocatòria oberta a artistes visuals per tal de fer residència a La Escocesa i ocupar 9 dels seus tallers - estudis de treball.

A qui va dirigida: 
Pot presentar-se a la convocatòria qualsevol artista visual, sense distinció de nacionalitat, origen o residència actual. Els candidats poden aplicar a més d’una modalitat en aquesta convocatòria.No poden presentar-se a la convocatòria artistes que ja hagin realitzat residències de llarga durada a La Escocesa, Centre de Creació.
Durada: 
1. Residències de llarga durada (2 anys *) 2. Residències de curta durada (6 mesos) 3. Residències de curta durada (4 mesos)
Condicions: 
El nou resident es compromet a fer ús del taller per a la creació artística. Preu lloguer mensual: Artistes individuals = 130 € Col·lectius d'artistes (màx. 3 artistes) = 200 € Fiança: 180 € a retornar al final de l'estada. - Les residències d'una durada de dos anys són prorrogables a un tercer any depenent de l'evolució del treball de l'artista resident. - Segons el model de gestió associativa del centre, entrar de resident comporta participar de les reunions de coordinació d’artistes internes, dels tallers oberts i de l’exposició col·lectiva anual. - El nou resident signarà un contracte de compromís per al bon ús del taller on es recullen els drets i deures. - Haurà de justificar un treball continuat durant la seva residència. - El preu inclou serveis d'Internet Wi-Fi (sense fil), electricitat, aigua i subministraments. Possibilitat de fer ús dels espais comuns (cuina, sala d'exposicions -Espai M-, ordinador d'ús comú, cuina, sala polivalent i equips tècnics i materials de La Escocesa). - Com a resident tindrà la possibilitat d'optar a beques de residència a l'estranger i de producció / exhibició que es convoquen anualment internament, i també tindrà l'oportunitat d'exposar a l'Espai M de La Escocesa. - La Escocesa es compromet a fer promoció i difusió del treball dels artistes mitjançant els canals propis de pàgina web, xarxes socials, impressió de materials, catàleg dels residents. - Possibilitat de participar en projectes de producció o exhibició en col·laboració amb d'altres iniciatives generades des del context cultural en les que el centre s'integra.
Procés de selecció: 
Paràmetres de valoració de la candidatura: - Interès artístic del treball. - Nivell d'implicació i dedicació en el seu treball artístic. - En el marc de residència es valorarà com a bo la proposta d’activitats i tallers de cara al públic. Activitats amb possibilitat de remuneració. El jurat: Per garantir la igualtat de condicions i imparcialitat, la selecció de l'ocupació dels espais serà realitzada per un jurat extern. Aquest jurat és escollit per l'Associació amb assessorament d'agents professionals del sector per tal de garantir la línia artística del projecte. Aquest jurat està compost per 6 membres amb l'estructura següent: 3 membres externs: Irina Mutt Ariadna Parreu Pilar Cruz 1 membre de l'Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona Esteve Caramés 2 membres interns (de l'Associació d'Idees / La Escocesa) Idoia Montón, artista Montse Valls, artista Membre de la PAAC per garantir transparència i bones pràctiques en el procediment. (sense dret a vot).
Calendari: 
- 2 de Gener: Obertura de la convocatòria - recepció de propostes / candidatures - 29 de gener de 2017: Tancament de la convocatòria - 30 de gener al 3 de febrer de 2017: Reunions de valoració, revisió i selecció de les candidatures. - 6 de febrer: Comunicació oficial seleccionats de la convocatòria. La resolució de la convocatòria es notificarà per correu electrònic a tots aquells artistes que hagin presentat la seva sol·licitud correctament. Una vegada notificat als interessats es penjarà al web.
Informació i enviament de sol·licituds: 
Enviar per email a convocatorias@laescocesa.org amb títol Nom + Cognom – X Convocatòria residencia artística de La Escocesa i amb els següents documents/arxius: 1. Formulari sol·licitud Residència-Taller La Escocesa (descarregable a través del nostre web). 2. Dossier amb imatges de les obres amb la corresponent fitxa tècnica (en format pdf) amb un mínim de 5 obres o un màxim de 10 (arxiu annex màx. 3MB). En cas de dossiers més pesats envieu enllaç de descàrrega de servidor, màx. 7 MB). Les mesures recomanades per a les imatges són de 1024x768 píxels a una resolució de 72ppp. URL (únicament per a vídeos): Una única URL amb l'enllaç a un vídeo o animació en línia en el mateix dossier.