Les Bernardes és una casa de cultura que té com a objectiu principal la difusió i la creació artística basada en un entorn molt divers i amb una clara vocació multidisciplinar, integradora i contemporània.

Disposa d’espais oberts on hi tenen cabuda mostres i iniciatives d’una gran transversalitat. Aposta per la qualitat i l’obertura artística sense renunciar a la proximitat. Destaquen els projectes: Bernardes Photo, 29m2 i el Lab Bernardes.