El Centre Cívic Barceloneta és un equipament municipal al servei del barri de la Barceloneta, del districte de Ciutat Vella i de la ciutat de Barcelona, que treballa per a la promoció i difusió cultural atenent a dues línies d’especialització: la dansa i les arts visuals.

En l’àrea de la dansa, ofereix suport a nivell de cessió d’espais, infraestructura i difusió de projectes relacionats amb la dansa i llenguatges del cos. En la de les arts visuals, ofereix una programació estable d’exposicions i activitats vinculades a l’expressió artística.