El Centre d’Art i Natura de Farrera és una residència de treball per a artistes i investigadors d’arreu del món oberta a totes les disciplines de creació, de recerca i estudi. Disposa d’equipaments residencials per a estades individuals i en grup, i de tallers on desenvolupar projectes.

A més del servei de residència, el Centre d’Art i Natura (CAN) també programa beques i intercanvis, cursos i seminaris, exposicions del seu fons d’Art, espectacles i presentacions. Promou i edita publicacions pròpies.