El Centre d’Art La Rectoria és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu conciliar les arts, les noves tecnologies i la natura. És un lloc de residència i de treball per artistes, escriptors i investigadors promogut per la Fundació La Rectoria de Vilamajor Fundació Privada.

L’àmbit de creació que centra la seva activitat és el de les arts plàstiques i visuals, però obre les portes a altres creadors i científics. Disposa de tallers (gravat, ceràmica, estudi de pintura), sales i infraestructures polivalents, així com espais de treball a l’aire lliure.