CRATER-Lab és un laboratori de creació, producció, experimentació i projecció cinematogràfica independent, autogestionat per artistes i cineastes. El seu objectiu és impulsar la producció de cinema artesanal en suport fílmic, enfocat a generar les bases materials per crear i experimentar en tots els seus processos.

Desenvolupa tallers tècnics de formació i creatius, residències, projeccions, conferències i debats, exposicions i presentacions de projectes, així com la creació d’un arxiu fílmic i un centre de documentació obert i accessible.