El projecte «3er Esquerra» s’inicia a CoEspai l’any 2014 amb la intenció d’obrir nous espais de difusió, formació i exposició de les pràctiques artístiques, així com dinamitzar l’oferta cultural a Girona. Desenvolupa diferents projectes culturals: un cicle expositiu, activitats culturals, dinamització de les industries creatives i culturals, així com crear un espai d’investigació artística.