L’Espai U és un espai expositiu i de creació, adjunt al taller especialitzat en tècniques gràfiques Lupusgràfic Edicions, creat per donar visibilitat pública als treballs gràfics d’artistes d’arreu. Les exposicions es complementen amb la producció i edició d’una obra gràfica de l’artista dins la col·lecció Gràfica U.