La missió d’Espronceda és oferir un entorn multidisciplinari i una plataforma de creació que promogui el diàleg internacional entre artistes, comissaris, crítics, galeristes, col·leccionistes, institucions culturals i amants de l’art i la cultura. Espronceda situa la cultura i l’educació com a elements essencials per aconseguir el desenvolupament social i fomentar el pensament innovador i creatiu a través de la recerca artística. El centre promou programes de residència i recerca artística innovadora tant en l’àmbit de les arts visuals com en l’àmbit de l’art vinculat a les noves tecnologies.
Espronceda està oberta al públic local i internacional oferint, cada any, diferents tipus d’esdeveniments i iniciatives com ara: exposicions d’art, tallers, conferències i convocatòries obertes que analitzen temes importants de la nostra societat contemporània.
Creiem que la investigació artística i la creativitat poden ser motors de consciència i del canvi, ajudant-nos a imaginar nous futurs sostenibles i igualitaris.