ACVic Centre d’Arts Contemporànies és un equipament cultural públic per a la promoció de la creació, la investigació, la producció i la difusió de propostes vinculades a les pràctiques artístiques contemporànies. Treballa amb el context nacional i internacional per difondre la seva pròpia activitat, i per acollir i interactuar amb experiències, artistes i actors culturals externs en una lògica de coparticipació en l’esdevenir global de les pràctiques artístiques contemporànies. Genera un àmbit de confluència entre la producció artística i l’acció educativa.