Jiwar és una residència d’artistes i investigador@s per a tots els professionals que treballen en interlocució amb l’espai urbà. El seu objectiu és contribuir a la cohesió social a través de la pràctica artística, implicant de manera transversal col·lectius diferents en els projectes dels i de les residents. El valor del veïnatge (jiwar, en àrab) és el tronc ideològic del projecte.

Acull tots els i les professionals que s’interessen per l’urbanisme en el seu sentit més ampli, que viuen la ciutat com a matèria d’investigació i d’inspiració: artistes de totes disciplines, arquitect@s, activistes socials, filòsofs, sociòlegs, periodist@s, antropòlegs, dissenyadors, etc.