La Escocesa és un centre de producció artística multidisciplinar enfocat a les arts visuals autogestionat amb vocació pública. Dóna cobertura a les necessitats dels artistes en les diferents fases del procés de creació artística. Posa a disposició dels artistes espais per tallers, potencia la mobilitat dels artistes i acompanya els creadors en la presentació de la seva obra, buscant acords amb espais i entitats per a la seva promoció.

Disposa de 21 tallers en funcionament de 25 a 35 m2 de mida. Forma part de la Xarxa de Fàbriques de Creació de l’Institut de Cultura de Barcelona.