La Factoria és causa i efecte d’una gran activitat i interès per les arts escèniques a Banyoles i el seu entorn. La consolidació de l’Aula de Teatre i la gran quantitat de produccions teatrals que es duen a terme a impulsen que dins aquest panorama de propostes artístiques, s’inaugurés aquest espai. Es tracta d’un equipament destinat a la formació, producció i exhibició de les arts escèniques.