Sala independent i alternativa per a la difusió de l’art i la vida contemporània.