La Sala Miguel Hernández és un equipament teatral ubicat a Sabadell, dedicat a la creació, la producció i la difusió d’espectacles infantils, amb una programació innovadora i de qualitat, oberta a tots els gèneres i a totes les disciplines. LaSala és un equipament escènic dedicat al públic infantil i juvenil que, a més d’oferir espectacles, es dedica a la producció i té un programa de residències per a les companyies del sector.