L’espai físic de LaFundició vol esdevenir un petit laboratori social i cultural, un lloc en el qual experimentar amb formes col·lectives, horitzontals i transfrontereres de relació. Vol construir i posar en circulació les pràctiques artístiques contemporànies, la cultura i els sabers, entesos aquests com a recursos d’ús comú.