Els Lluïsos de Gràcia és una associació sociocultural i esportiva, declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya, sense ànim de lucre, fundada l’any 1855 a la Vila de Gràcia amb l’objectiu d’oferir espais de formació en la cultura i l’esport.

A partir de l’any 2015 els Lluïsos han impulsat una nova etapa amb la inauguració d’una convocatòria de residències teatrals per donar suport a joves creadors. Aquest és un dels pilars del nou teatre: fomentar la creació jove i convertir-nos en centre de referència en aquest àmbit. Lluïsos de Gràcia ofereix sales d’assaig a companyies emergents que necessiten un espai per fer créixer el seu projecte teatral.