El MakerConvent és un espai d’aprenentatge informal on s’ofereix una introducció a les noves eines de creació, prototipat i producció digitals. Està ubicat al Centre Cívic Convent de Sant Agustí i tota la tasca que es realitza és oberta al públic en general i adreçada al barri.