El Makerspace Mataró proporciona les eines pròpies de la indústria 4.0 (Impressores 3D FDM i làser, electrònica DIY, entre d’altres) i assessorament tècnic per a la creació de projectes, així com la seva promoció.