La Sala d’Art Jove s’inclou en el programa per a la promoció de l’art emergent de la Direcció General de Joventut. Té l’objectiu de treballar la pràctica artística en relació a la joventut d’una manera integral i qualitativa oferint un entorn per a l’experimentació artística i la investigació alhora que fomenta dinàmiques de formació que s’adrecen tant a joves creadors com a estudiants i a públic en general.