The Beach Lab de Sitges és un dels 200 centres del món que participen de la xarxa FabLab impulsada per l’Institut Tecnològic de Massachussets (MIT). Té l’objectiu d’acostar el coneixement vers l’educació, la recerca i les metodologies modernes d’invenció, on tenen un paper fonamental dispositius com les impressores 3D o la maquinària d’alta tecnologia.