EART

E:\\ART: Centre de mediació, educació i art contemporani, és una associació sense ànim de lucre amb voluntat de servei públic que treballa amb l’art i els processos creatius contemporanis entesos com acció educativa per fomentar la capacitat crítica i creativa de les persones. L’activitat de l’entitat posa el focus en l’àmbit de l’educació formal/no formal i les pràctiques culturals i artístiques col·laboratives i comunitàries, vinculant art, educació i ciutadania amb processos de mediació. Funciona a mode de laboratori de recerca i experimentació entre art i educació, en el que es desenvolupen projectes de mediació cultural, programes de formació especialitzada i activitats adreçades a públics específics. EART compta amb 13 tallers d’artistes i ofereix un programa d’acompanyament artístic al voltant de l’educació i la mediació com formes de treball en les arts. És per aquest motiu, que els i les artistes vinculats al Centre tenen la oportunitat de participar en el desenvolupament de les diferents línies tant pel que fa al co-disseny com en la realització. Per altra banda, EART acompanya projectes a institucions culturals, centres educatius i altres per tal de co-dissenyar línies, programació al voltant de metodologies diverses.

 
Serveis

Últimes convocatòries de EART

Mapa: