Projecte educatiu: Formació

Xarxaprod i Experimentem amb l’Art han desenvolupat un projecte educatiu per a la formació de mestres i professors pel juliol del 2024.

Programa d’accions formatives entre art i educació per a professorat.

Una proposta de Xarxaprod. Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya i E:\\ART. Centre de mediació, educació i art contemporani, amb la implicació de a cobert, La Central del Circ, L’EstruchFàbrica de creació de les arts en viu i la Casa del Teatre Nu. Curs presencial de 20h amb reconeixement del Departament d’Educació.

Sota la pregunta “Com desenvolupar processos de treball entre espais de creació i centres educatius, per situar les arts i les seves maneres de fer en el projecte educatiu de centre?”, el present programa per a professorat se centra a explorar les possibilitats de les pràctiques artístiques contemporànies i els processos de creació com a estratègies metodològiques amb voluntat transformadora en els centres educatius.

A partir d’una planificació formativa dissenyada perquè el professorat de secundària entri en contacte amb experiències de proximitat en què s’han establert sinergies entre espais de creació artística i centres educatius, es dota d’eines per al desenvolupament de processos de treball amb l’objectiu d’integrar les arts i el pensament artístic en el projecte educatiu del centre.

Aquest programa d’accions formatives amb format curs i modalitat presencial, pretén generar un espai d’aprenentatge i aprofundiment, que possibiliti a professionals de l’educació, amb independència de la seva especialitat, compartir imaginaris entre l’art i la pedagogia, analitzar el context artístic-educatiu de manera situada i establir vincles amb els centres de creació de proximitat. 

A través dels casos d’estudi i casos pràctics amb els quals s’entrarà en contacte, es treballarà en:

  • – El desenvolupament d’aptituds per al co-disseny d’activitats.
  • – La generació de llenguatges comuns com a primer punt de trobada.
  • – El foment del treball col·lectiu a l’aula.
    • – La priorització del procés per sobre del producte.
  • – La promoció de la pràctica i l’experimentació.
  • – L’exploració de les perspectives divergents, i en el foment del pensament crític.
  • – Proporcionar el professorat de secundària les competències, els coneixements i les experiències necessàries per integrar les pràctiques artístiques contemporànies en el projecte educatiu del centre, en sinergia amb els equipaments creatius del territori, promovent així un enfocament innovador i transformadors en l’ensenyament i l’aprenentatge.
Si ets mestre o professor
i vols formar part del projecte,
contacta amb nosaltres a: coordinacio@xarxaprod.cat

Activitats relacionades: