Què oferim als membres?

Xarxaprod ofereix als seus membres un seguit d’avantatges, serveis i activitats per contribuir a  millorar la professionalització del sector:

Tipologies de membres

SOCIS/ES: 

Són socis/es els espais de creació i producció que articulen el territori  a fomentar la ciutadania creativa, ofereixen recursos tècnics i/o de gestió als artistes incloent l’acompanyament i realitzen residències de creació i/o producció de manera habitual. 

SOCIS/ES NOVELLS:

Són socis/es novells els espais que estan procés de ser un espai de creació i de producció però que necessiten un marge de temps de tres anys per complir les línies de treball de la categoria de soci. 

AMICS/GUES:

Són amics/gues de Xarxaprod aquelles entitats que no tenen el suport a la producció i la creació com a missió principal, però que poden aportar valor a Xarxaprod.