Què és Xarxaprod?

Xarxaprod, xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya, és una associació professional sense ànim de lucre creada l’any 2009. Els espais associats de Xarxaprod són entitats, projectes o plataformes públiques i privades vinculades a la creació contemporània.

Actuem tant a nivell nacional, estatal i internacional, per defensar la creació contemporània del país i vetllar pel compliment de les bones pràctiques en el sector. Xarxaprod representa als seus espais associats davant les administracions públiques alhora que és una xarxa que prospera gràcies a un enfocament de la cultura on els professionals comparteixen coneixements, experiències i recursos,  per enfortir el teixit productiu del país.

Objectius

Representar les necessitats i inquietuds dels espais de la creació i producció de Catalunya per a contribuir al desenvolupament i professionalització del sector.

Buscar l’eficiència dels projectes compartint i optimitzant recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu.

Buscar sinergies i crear aliances entre els espais associats i les administracions, les entitats professionals i altres agents culturals del sector per potenciar el suport a la creació contemporània. 


Oferir un espai pels creadors i creadores on centralitzar els suports a la creació i producció del país.

Vetllar per les bones pràctiques del sector i pel compliment de l’Agenda 2030 des del sector de la creació.

Articulació del territori tenint en especial cura amb les zones rurals fora de  zones metropolitanes.Voleu formar part de Xarxaprod?

Ompliu el formulari de sol·licitud i ens posarem en contacte amb vosaltres.