El Graner

El Graner és un centre de creació de dansa que promou i acompanya processos de recerca i creació artística que investiguen al voltant del cos, el moviment i el llenguatge coreogràfic. El nostre principal eix de treball és el suport a la comunitat artística, creant espais de cura i trobada per a l’experimentació i la innovació i proporcionant les eines necessàries per a la professionalització del sector. Des de la pràctica artística, també impulsem programes en relació amb el territori i la comunitat educativa, en els quals el moviment i la dansa funcionen com a motor d’acció i pensament. Ens agrada veure el Graner com un ecosistema viu en el qual conviuen diversos agents per a ajudar a germinar i fer créixer els nous llenguatges coreogràfics del present i del futur.

Molts dels projectes que acompanyem es vehiculen a través de laboratoris participatius que són procés i resultat al mateix temps, subratllant així la importància i el valor artístic de les metodologies i de la recerca que emergeixen del llenguatge del moviment i de les derives  del cos. Volem potenciar els contextos de transmissió per  fer visible espais de possibilitats en els quals emergeixin  preguntes, s’obrin nous diàlegs i es comparteixin sensibilitats creatives.

 
Serveis

Últimes convocatòries de El Graner

No convos

Mapa: