Idensitat

IDENSITAT és un projecte d’art que experimenta, mitjançant processos creatius, formes d’incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social. S’articula com a sistema que incorpora altres projectes, accions o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Impulsa un conglomerat d’estratègies per dur a terme activitats que combinen recerca, producció, gestió, educació i comunicació. Un sistema que alhora es fonamenta en dinàmiques col·laboratives per tal de posar en relació la pràcticas artística contemporànies amb altres disciplines, i desenvolupar mecanismes connectables a determinades òrbites de l’espai social.

Amb l’expressió “experimentar amb el lloc per a transformar les pràctiques artístiques, i experimentar amb les pràctiques artístiques per a transformar el lloc”, vol fer evident la funció activa que té l’art en el context social, i la seva capacitat per a expandir-ho en un context més global, mitjançant dinàmiques que combinen l’acció crítica i la voluntat de transformació.

 
Serveis

Últimes convocatòries de Idensitat

No convos

Mapa: