Malpaís

L’associació cultural malpaís és un centre de producció artística que va començar el març de 2020. Es planteja com un espai de treball de naturalesa multidisciplinària per a professionals de l’art contemporani. Entre la nostra plantilla d’artistes hi ha noms ben coneguts a l’escena de Barcelona i internacional, tals com Slim Safont, Jan Monclús, Marc Badía, Francesc Ruiz Abad, Camille Orny, Cayetano Truyols o Joan Pallé entre molts d’altres. L’objectiu del projecte és oferir espais de trobada i visibilitat per al desenvolupament del pensament crític. Entre els nostres projectes de futur estem planejant l’obertura d’una sala d’exposicions independent on programar.

 
Serveis

Últimes convocatòries de Malpaís

No convos

Mapa: