BECA D’INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA HANGAR I LA FUNDACIÓ BANC SABADELL

Hangar, amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, la convocatòria d’una beca per al desenvolupament d’un projecte de recerca artística. La beca està destinada a artistes i investigadors/es de qualsevol camp, de nacionalitat espanyola o residents al territori espanyol. Poden optar a la beca tant artistes com investigadors/es.

Els convocants posaran a disposició de la beneficiària:
– Honoraris: 9.750 € bruts,
– una borsa de producció de fins a 2.500 € bruts,
– un desplaçament d’anada i tornada de la persona becada a Barcelona fins a 250 €,
– espai de treball a Hangar i allotjament esporàdic en cas necessari i
– suport tècnic per al desenvolupament i producció del projecte.

 

Més informació aquí!