CONVOCATÒRIA DE BEQUES ARTI NATURA A LA CREACIÓ

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, a través del Centre d’Art la Panera, convoca l’edició 2023 de les Beques Art i Natura a la Creació, en col·laboració amb el Centre d’Art i Natura de Farrera, per tal de promoure la investigació i la creació en el camp de les arts visuals.

Poden demanar-la tant persones a títol individual com col·lectius artístics. L’ajuda compta amb una dotació total de vuit mil euros, que es repartirà en dues beques de 4.000 euros, impostos inclosos, per als dos projectes seleccionats. La meitat dels diners són en concepte de producció de l’obra i l’altra meitat, com a honoraris.

L’objectiu de la convocatòria és, en primer lloc, la promoció dels artistes visuals de qualsevol nacionalitat amb projectes en curs o inèdits vinculats a la natura i la cultura. I, en segon lloc, articular i vertebrar el territori de les comarques de Lleida, oferint la possibilitat tant a títol individual o com col·lectiu de desenvolupar un projecte incloent l’estada per realitzar la investigació i posteriorment el treball al Centre d’Art i Natura de Farrera.

Termini fins el 26 de maig.

Més informació aquí.