NAU ESTRUCH | Convocatòria per a residències artístiques a L’Estruch 2021-22

[CAT]

Convocatòria per a residències artístiques a L’Estruch 2021-22

L’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell, obre convocatòria de residències artístiques per diferents períodes entre setembre 2021 i juliol 2022. En aquesta ocasió els períodes de residència varien segons l’àrea i la modalitat. 

La data límit de les convocatòries de totes les àrees és el 25 d’abril 2021.   

¿Què ofereix el centre?

  • Allotjament compartit segons disponibilitat. 
  • Acompanyament artístic durant la creació 
  • Mostres o presentacions públiques de les peces (en el cas de dansa i nous formats i circ només de les residències tècniques

Per més informació: estruch@ajsabadell.cat o llama a 93 717 25 71

Els projectes seleccionats es faran públics el 28 de maig de 2021 al web de l’Estruch: www.lestruch.cat

L’Estruch Fàbrica de Creació acull projectes de: 

NAUESTRUCH, Arts visuals i performance 

Període: setembre de 2021 a juliol 2022

Descarrega’t les bases de NauEstruch:https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/N_CAT-BASES-CONVOCATORIA-ARTISTES-NAUESTRUCH-2021-2022.docx.pdf

Formulari de sol·licitud de la convocatòria de NauEstruch. Abans d’emplenar-lo consulteu les bases detingudament. https://forms.gle/SMXfTRjv4qRoG9KZ9

MEDIAESTRUCH, Artes digitals 

Període: setembre de 2021 a juliol 2022

Descarrega’t les bases de MediaEstruch: https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/M_Convocatria-de-residncies-2021-2022_Arts-Digitals.pdf

Formulari de sol·licitud de la convocatòria de NauEstruch. Abans d’emplenar-lo consulteu les bases detingudament. (POSAR HIPER-ENLLAÇ PEL PDF) https://forms.gle/xArhEaWF6SzR6ZYWA

CIRC

Modalitats d’investigació i residència tècnica 

Període per a les dues modalitats: de gener a juliol 2022

Descarrega’t les bases de CIRC: https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/C_CAT-2021-BASES-DE-LA-CONVOCATRIA-DE-LES-RESIDNCIES-DE-CIRC-.docx.pdf

Formulari de sol·licitud de la convocatòria de CIRC. Abans d’emplenar-lo consulteu les bases detingudament. https://forms.gle/k716i4RNtRhyiaxr7

DANSA I NOUS FORMATS

Modalitats: investigació (període: de setembre 2021 a juliol 2022) i residència tècnica (període: gener a juliol 2022)

Descarrega’t les bases de DANSA I NOUS FORMATS: https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/D_BASES-CAT-CONVO-DANSA-I-NOUS-FORMATS_21-22.docx.pdf

Formulari de sol·licitud de la convocatòria de DANSA I NOUS FORMATS. Abans d’emplenar-lo consulteu les bases detingudament. (POSAR HIPER-ENLLAÇ PEL PDF) https://forms.gle/bHM4RAxB8KErtSn27

 

[CAST]

Convocatoria para residencias artísticas en L’Estruch 2021-22

L’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell, abre convocatoria de residencias artísticas para diferentes periodos entre SEPTIEMBRE 2021 y JULIO 2O22. En esta ocasión los periodos de residencia varían según área y modalidad. 

La fecha límite de las convocatorias de todas las áreas es el 25 de abril de 2021.   

¿Qué ofrece el centro?

  • Alojamiento compartido según disponibilidad. 
  • Acompañamiento artístico
  • Muestras o presentaciones públicas de los proyectos (en el caso de danza y nuevos formatos y circo solo de las residencias técnicas)

Para más información: estruch@ajsabadell.cat o llama a 93 717 25 71

Los proyectos seleccionados se harán públicos el 28 de mayo de 2021 de 2021 en el web de l’Estruch: www.lestruch.cat

L’Estruch Fàbrica de Creació acoge proyectos de: 

NAUESTRUCH, Artes visuales y performance

Período: setiembre de 2021 a julio 2022

Descárgate las bases de NauEstruch:

https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/N_ESP–BASES-DE-LA-CONVOCATORIA-DE-RESIDENCIAS-ARTISTICAS-DE-NAUESTRUCH-2021-2022.docx.pdf

Formulario de solicitud de la convocatoria de NauEstruch https://forms.gle/SMXfTRjv4qRoG9KZ9

MEDIAESTRUCH, Artes digitales 

Período: setiembre de 2021 a julio 2022

Descárgate las bases de MediaEstruch: https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/M_Convocatoria-de-residencias-de-arte-digital-en-Mediaestruch.docx.pdf

Formulario de solicitud de la convocatoria de Mediaestruch https://forms.gle/xArhEaWF6SzR6ZYWA

CIRCO

Modalidades de investigación y residencia técnica 

Período para las dos modalidades: enero a julio 2022

Descárgate las bases de CIRCO: https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/C_Es-2021-2-CONVOCATORIA-DE-RESIDENCIAS-DE-CIRCO-AL-ESTRUCH.docx.pdf

Formulario de solicitud de la convocatoria de CIRCO: https://forms.gle/k716i4RNtRhyiaxr7

DANZA Y NUEVOS FORMATOS

Modalidades: investigación (període: de septiembre 2021 a julio 2022) y residencia técnica (período: enero a julio 2022)

Descárgate las bases de DANZA Y NUEVOS FORMATOS: 

https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/D_DANCE-AND-NEW-STAGE-FORMATS-RESIDENCIES–CALL-TERMS-AND-CONDITIONS-21-22.docx.pdf

Formulario de solicitud de la convocatoria de DANZA Y NUEVOS FORMATOS. https://forms.gle/bHM4RAxB8KErtSn27

 

[ENG]

Open Call for artistic residencies at L’Estruch (Sabadell, Catalonia) 2021-22

L’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell, opens a call for artistic residencies for different periods between SEPTEMBER 2021 and JULY 2022. The residency periods depend on the artistic field and the type of residency (technical or research) in some cases.

The deadline for all the open calls is 25 April 2021, at 24h.

What does the centre offer? 

  • Shared accommodation depending on availability
  • Artistic accompaniment 
  • Public presentation of the selected projects (in the case of dance/new formats and circus this is only offered to technical residencies)

For further information: estruch@ajsabadell.cat or call at 0034 93 717 25 71

Where are we: https://lestruch.sabadell.cat/on-som

The selected projects will be made public on 28 May 2021 on l’Estruch’s website: www.lestruch.cat

L’Estruch Fàbrica de Creació has four artistic areas: 

NAUESTRUCH, visual arts and performance

Period: September 2021 to July 2022

Download NauEstruch’s open call terms and conditions:

https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/N_Open-Call—ARTISTIC-RESIDENCY-CALL-AT-NAUESTRUCH-2021–2022.docx.pdf

Nauestruch Application form: https://forms.gle/SMXfTRjv4qRoG9KZ9

MEDIAESTRUCH Digital Arts

Period: September 2021 to July 2022

Download MediaEstruch’s open call terms and conditions: 

https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/M_Call-for-digital-art-residences-in-Mediaestruch.pdf

Mediaestruch Application form: https://forms.gle/xArhEaWF6SzR6ZYWA

CIRCUS

Research and technical types: January to July 2022

Download CIRCUS’ open call terms and conditions: 

https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/C_En-2021-2-CALL-FOR-CIRCUS-RESIDENCIES.docx.pdf

CIRCUS’ Application form: https://forms.gle/k716i4RNtRhyiaxr7

DANCE AND NEW FORMATS

Residency types: research (period: September to July 2022) and technical residency (period: January to July 2022) 

Download Dance and New formats’ open call terms and conditions: https://lestruch.sabadell.cat/images/Destacats/D_DANCE-AND-NEW-STAGE-FORMATS-RESIDENCIES–CALL-TERMS-AND-CONDITIONS-21-22.docx.pdf

Dance and New Formats’ Application form. https://forms.gle/bHM4RAxB8KErtSn27