CONVOCATÒRIA PER A SELECCIONAR UN COORDINADOR/A A XARXAPROD

Xarxaprod, Xarxa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya, obre convocatòria per
seleccionar un coordinador/a de projectes responsable d’executar els projectes que l’Assemblea, la Junta Directiva, les comissions i la gerència defineixen. Aquesta persona serà la responsable de la producció de trobades, assemblees, activitats i altres accions vinculades amb la coordinació de projectes de l’entitat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

• Coordinar i realitzar la producció de les assemblees, trobades i activitats de Xarxaprod
• Coordinar els serveis de l’espai d’assessorament, del segell de qualitat i del mentoratge
• Coordinar el projecte educatiu de Xarxaprod
• Coordinar les comissions i equips de treball dels socis i sòcies
• Elaboració de documents i informes d’avaluació dels projectes
• Tasques de suport a gerència

REQUISITS:

• Titulació: diplomatura o llicenciatura o Gestió Cultural
• Experiència en gestió, producció i coordinació de projectes mínim de tres anys
• Coneixements en el camp de la creació i producció contemporània de Catalunya i el seu territori.
• Coneixement de tasques administratives i de gestió
• Coneixement alt del programari Office
• Experiència en associacions sectorials
• Disponibilitat horària per assistir a trobades de seguiment i reunions
• Disponibilitat per viatjar per Catalunya amb vehicle propi

HABILITATS I IDIOMES:

• Autonomia
• Persona resolutiva i creativa
• Iniciativa per prendre decisions i capacitat de treballar en equip
• Capacitat d’organització del treball
• Capacitat de treball en equip
• Habilitats de comunicació tant oral com escrit
• Idiomes: Català, castellà i anglès. Es valorarà francès o altres.
• Capacitat d’anàlisis


CONDICIONS

• Contracte laboral de 35 hores setmanals
• Durada del contracte: indefinit
• Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 h a 17 h
• Teletreball amb presencialitat un dia de la setmana en els diferents centres socis de la xarxa
• Retribució: 22.000 € bruts anuals
• Data d’incorporació: 15 de gener 2024

PRESENTACIÓ DE L’APLICACIÓ I DOCUMENTACIÓ


Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran de lliurar la següent documentació:
• Carta de motivació personal.
• Curriculum vitae detallat (nom complet, lloc i data de naixement, estudis / formació, activitats professionals o artístiques realitzades fins a la data).
• Documentació que acrediti els estudis i l’experiència laboral

 

Les candidatures caldrà enviar-les al correu electrònic gerencia@xarxaprod.cat abans del 7 de gener de 2024 amb l’assumpte: Convocatòria coordinació de projectes
 

Les candidates  preseleccionades seran convocades via correu electrònic el dia 8 de Gener per a realitzar una entrevista el 10 de gener entre les 16h i les 19 h a La Nau Ivanow (Bcn).

Descarrega’t les bases aquí!