22.02.2022 | CACIS

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIA DE SUPORT A PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES I DEL PENSAMENT DAVANT DE LA CRISI CLIMÀTICA I AMB LA CAL COM A ELEMENT CENTRAL.

Convocatòria 2022

CACiS obre la convocatòria internacional d’artistes, arquitectes, creadors i científics a residència durant l’any 2022, per realitzar un projecte d’art, ecologia i sostenibilitat amb la intenció de fomentar col·laboracions entre artistes, creadors i científics. La creació conjunta o individual haurà d’estar guiada per la calç, l’origen, la producció, els usos, la història i tenint en compte el canvi climàtic, com ara inspiració, reflexió i invitació a l’acció.

Bases

 1. Els projectes que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria han d’enviar per correu electrònic (info@cacis.cat i joanvendrell@cacis.cat) la documentació següent:
 • dades de contacte del responsable del projecte.
 • nombre de participants (màxim 4).
 • calendari pel qual se sol·licita la residència (des de finals de febrer a principis de novembre).
 • espais que utilitzarà (allotjament/sala de treball/exteriors).
 • una carta d’intencions amb un text explícit on el resident es compromet, si és elegit, a fer la residència en els terminis sol·licitats. • cartes de recomanacions d’altres centres o llocs de treball
 • una descripció del projecte (màxim 3 fulls amb un màxim de 3 fotografies -format JPG). El projecte ha de complir els objectius de la convocatòria: la calç, el canvi climàtic, la conservació dels espais naturals, la desaparició d’espècies, l’equilibri natural, les migracions, la sostenibilitat. Projectes que no tinguin en compte aquests elements seran desestimats. La calç és l’element que en tots els casos inexcusablement s’haurà de considerar
 • Compromís social i ecològic (lluita contra el canvi climàtic i la crisi social)
 • Per a cada projecte es calcularà la petjada de carboni tenint en compte els impactes derivats de transports, materials, consums,…
 • un breu cv (màxim 1 full)
 • no s’admetran projectes enviats per via postal ni projectes que excedeixin la documentació sol·licitada
 1. Les sol·licituds per a aquesta convocatòria es poden enviar fins al 20 de febrer de 2022.
 2. El jurat estarà compost per professionals del sector i per l’equip del Centre.
 3. Resolució de la convocatòria es donarà el 27 de febrer de 2022. El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als interessats i es farà públic a la pàgina web o bloc de CACIS.
 4. El fet de participar-hi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
 5. La direcció del Centre es reserva el dret de cancel·lació de la residència dels participants admesos inicialment:
 • Si es detecta una modificació substancial del projecte inicial que va ser objecte de selecció.
 • Si es detecta falsedat de les informacions aportades pel sol·licitant o sol·licitants seleccionats amb posterioritat a la seva selecció.
 • Si es detecta qualsevol actitud irregular i ofensiva.

Convocatòria completa

Més info: www.cacis.elforndelacalc.cat