CONVOCATÒRIA ESTÈTIQUES TRANSVERSALS

Estètiques Transversals és una línia de treball impulsada per Idensitat que té l’objectiu de realitzar projectes de recerca, mediació i producció artística a partir de posar en relació temàtiques i contextos per activar espais socials des de la transversalitat de les pràctiques artístiques.

Es duu a terme en diversos territoris, entre els quals la Comunitat Valenciana gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. En aquesta quarta edició es planteja desplegar processos de treball al voltant dels conceptes silenciat ~ reactivat.

En aquesta nova edició d’Estètiques Transversals a la Comunitat Valenciana, es desplega la idea continguda en el símbol ~ en tres contextos diferenciats a través d’identificar llocs o espais que es trobin en fase de transició entre allò silenciat i allò reactivat. A partir d’aquest plantejament, proposem un programa que s’ubiqui a l’interstici entre aquests dos estats, i que a través del ~ activin una sèrie de pràctiques de recerca, creació i/o mediació capaces d’accionar, produir o evidenciar un moviment o trànsit des del silenciat al reactivat, i fins i tot, viceversa.

Des d’aquest plantejament, es proposen tres ciutats a partir de les quals s’hauran de definir contextos de treball relacionats amb la temàtica: Alacant, en col·laboració amb el Centre Cultural Las Cigarreras; Benicarló en col·laboració del MUCBE (Museu de la Ciutat de Benicarló) i València amb el suport del CCCC (Centre del Carme de Cultura Contemporània). A cadascun s’obriran espais de col·laboració amb altres entorns socials a partir de l’activació de 3 pràctiques artístiques diferents contextualitzades.

Les artistes participants en tots tres contextos hauran de compartir metodologia i sensibilitat en relació amb el tema plantejat des de perspectives àmplies que poden estar vinculades a la recuperació de veus, a l’imaginari urbà, al treball en context barrial, comunitari o educatiu, a l’entorn social, i en general, al marc temàtic i metodològic descrit a la proposta.

Idensitat actua de mediador, coordinador i coimpulsor dels diferents processos de treball, amb l’objectiu de crear entorns socials a partir de posar en relació els contextos amb els espais de creació.

– Les residències de València i Benicarló comptaran amb 2.400 € destinats a honoraris, 2.000 € a producció i 1.400 € a allotjament i viatges, que es gestionaran directament per l’artista.

– La residència d’Alacant comptarà amb 2.400 € destinats a honoraris, 2.000 € a producció i un ajut de viatge de 400 euros. L’allotjament està cobert per la organització i tindrà lloc a una habitació individual a un espai compartit amb altres programes de residència

Més informació i bases aquí!