CONVOCATÒRIA NOSYMMETRIES

NOSYMMETRIES és un projecte de recerca i activació de processos artístics vinculats a qüestions que tenen a veure amb tres àmbits en el quals la desigualtat social pren formes diverses. Amb aquesta convocatòria es busquen tres projectes que es volen desplegar en col·laboració amb un dels tres grups de treball, prèviament convidats per la seva trajectòria i implicació social i política en projectes de base, i en problemàtiques relacionades amb la desigualtat.

La beca ofereix: 


– 2.000 eur en concepte d’honoraris (impostos inclosos).

– Es cobriran els costos de producció pel resultat del projecte de recerca fins a un màxim de 1.000 eur per cadascun dels tres projectes realitzats entre l’artista i el grup de treball.

– Ajut per a les despeses de viatge fins a un màxim de 400 eur.

– La col·laboració entre Idensitat i La Capella Centre d’Art, com organitzadors, faciliten l’allotjament dels artistes que no resideixen a Barcelona, un espai de treball per desenvolupar el projecte, i un espai expositiu per presentar els resultats de la recerca.

Termini fins el 29 de novembre!

Més informació aquí!