Beca de recerca i experimentació en el Lab de soft/hardware i interacció d’Hangar

Les “Beques Barcelona Crea – Fàbriques de Creació 2024” són una iniciativa de la Xarxa de Fàbriques de Creació, amb el suport de l’Institut de Cultura, per donar suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de propostes artístiques: conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació i assaig. Amb aquests ajuts, es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat, oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística.

Hangar té l’objectiu de mantenir (és a dir, generar, actualitzar, revisar, reparar i sostenir) les condicions necessàries per facilitar la producció i la recerca artística, entenent-les com a pràctiques i formes d’especulació crítica que tenen capacitat de resposta davant dels debats i urgències contemporànies. Hangar entén l’art com a pràctica productora de coneixement, i per tant defensa la recerca artística com una modalitat de recerca de ple dret, dotada d’una forma específica de descobriment i de producció de sabers.

Per primer any, la Fàbrica de Creació Hangar convoca una beca Barcelona Crea – Fàbriques de Creació 2024 per assignar una beca a artistes, col·lectius, investigadors i desenvolupadors en l’àmbit de la tecnologia en codi obert per realitzar una residència de recerca, desenvolupament o preproducció al seu Laboratori de soft/hardware i interacció.

Amb aquesta beca, Hangar posa a l’abast de les persones becades el pressupost, l’espai i les condicions tècniques adequades per a la producció d’una recerca i la contribució a la seva difusió en un entorn professional.