Beca de recerca i experimentació

Les “Beques Barcelona Crea – Fàbriques de Creació 2024” són una iniciativa de la Xarxa de Fàbriques de Creació, amb el suport de l’Institut de Cultura, per donar suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de propostes artístiques: conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació i assaig. Amb aquests ajuts es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística.