Microresidència d’escriptura

El Centre de Creació Contemporània Nau Côclea proposa un programa de residencia mínima amb l’objectiu d’oferir als creadors les condicions per gaudir d’algunes impressions momentànies i per formalitzar la seva expressió en unes poques paraules.

La Caseta Escrita és un galliner petit que es va construir durant el confinament de la pandèmia
Covid19 per acollir quatre gallines. La guineu se les va menjar, i el galliner ha estat reconvertit en
espai mínim i instantani de reflexió i creació humanes. Hi ha un llit, una cadira petita i una llibreta.
La Caseta té porta i finestres als quatre vents. A les parets hi ha textos que parlen sobre la
significació de l’habitar, la poètica de l’espai, o la coexistència, a la cabana, amb tot allò que no és
humà: estrelles, senglars, mosquits, vinya, gripaus, tramuntana. Els textos escrits als murs de la
cabana poden aparèixer i desaparèixer segons els accidents atmosfèrics i altres circumstàncies.