Residències artístiques i tècniques d’arts escèniques

El Programa Espais de Creació ofereix la possibilitat de realitzar breus estades artístiques i tècniques als espais d’El Canal amb un suport logístic i d’espai i un acompanyament tècnic. El programa s’adreça a tot tipus de formes i disciplines artístiques vinculades amb les arts escèniques.