Residències creuades per a músics

Els centres culturals Flashback de Perpinyà i La Marfà – Centre de Creació Musical de Girona mantenen la seva col·laboració en l’àmbit de la música actual, amb l’acollida de dos artistes de Catalunya i Occitània per a realitzar una residència de creació i una actuació que es presentarà a les dues ciutats. Posant en comú les seves xarxes i recursos pel projecte Ganta 7, Flashback i La Marfà volen promoure la creació i difusió de noves obres originals i artistes dins el territori de l’Euroregió. Per a aquesta nova edició del projecte Ganta compten també amb la col·laboració de la Casa Musicale, El Mediator i l’Associació Ameba.

Cadascun dels dos artistes seleccionats rebrà una aportació total de 4.000 euros per cobrir tant l’encàrrec d’obra com les despeses de viatge, àpats i allotjament o altres desphttps://web.girona.cat/lamarfa/suport/gantaeses addicionals que l’artista generi tant per a la seva pròpia estada de treball en residència, com durant les presentacions a Perpinyà i Girona.