Ajuts a la contractació: Santander Emplea Cultura

S’ha obert d’ara i fins al 30 de novembre la convocatòria d’enguany de Santander Emplea Cultura. Són ajuts destinats a crear ocupació entre els joves especialitzats en cultura contemporània i a ajudar a créixer de manera sostenible les organitzacions del sector cultural.

Primer s’obre aquesta convocatòria per a les entitats i organitzacions, del 2 al 30 de novembre. La segona convocatòria, del 24 de gener al 7 de febrer de 2024, és per als candidats i candidates que vulguin optar a aquests llocs de feina. Se seleccionaran un total de 10 organitzacions i 10 candidats i es concedirà un ajut de 22.000 euros a les organitzacions, que hauran de ser destinats íntegrament al salari del nou empleat durant un any.

Per presentar-s’hi com a organització, és requisit indispensable ser persones jurídiques i estar constituïdes legalment en territori espanyol com a associacions, cooperatives, societats, fundacions o empreses. No s’hi poden presentar les persones físiques (incloent-hi autònoms), les administracions públiques, les empreses públiques, les fundacions públiques i altres ens públics.

Cada organització pot presentar un màxim d’un lloc de treball dins la seva estructura, emplenant el formulari de sol·licitud. En cas de ser seleccionades, s’haurà d’aportar la següent documentació:

  • – Relació de les dades identificatives dels òrgans de govern.
  • – Còpia dels Estatuts.
  • – Target d’identificació fiscal.
  • – Última memòria o dossier d’activitats.
  • – Còpia de l’acta de constitució de l’entitat.
  • – Certificat d’estar al corrent de pagaments de la Seguretat Social (en cas d’estar donada d’alta) i de l’Agència Tributària.
  • – Signatura de contracte de donació entre la Fundació Banco Santander i l’organització beneficiària.

Podeu consultar totes les bases legals d’aquesta edició aquí, i aquí les preguntes freqüents.

Aquí teniu l’ajut publicat al web de l’Espai d’Assessorament, on trobareu la informació bàsica detallada.