Canvis en la convocatòria Art for Change de la Fundació ”la Caixa”

A partir del 2024, la convocatòria Art for Change s’integra com una línia d’actuació transversal dins de les Convocatòries de Projectes Socials de la Fundació ”la Caixa” per a entitats socials i culturals que impulsin projectes de foment de la inclusió i la cohesió social.

https://fundacionlacaixa.org/ca/art-for-change-convocatoria

La col·laboració entre el sector social i cultural  és clau per promoure models d’intervenció més integrals i innovadors que tractin problemàtiques globals i que contribueixin a la transformació social. En aquest sentit, la convocatòria vol acompanyar iniciatives culturals que promouen la participació de la cultura com a motor per a millorar el benestar, tant individual com col·lectiu, per  reforçar la confiança –especialment de grups minoritaris o en situació de vulnerabilitat– i per l’apoderament de les persones.

A més, en línia amb el pla estratègic de l’entitat, les convocatòries contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030 de les Nacions Unides:

1 fi de la pobresa; 2 fam 0; 3 salut i benestar; 4 educació de qualitat; 5 igualtat de gènere;

8 treball decent i creixement econòmic; 10 reducció de les desigualtats; 16 pau, justícia, institucions sòlides; 17 aliances per assolir els objectius marcats.

Amb la finalitat d’ajudar a les entitats socials i culturals a posar en marxa i consolidar les seves iniciatives a tot el territori, el nou model obre 18 Convocatòries territorials: una per a cada comunitat autònoma i una altra per a les dues ciutats autònomes. Cada comunitat autònoma té un calendari de presentació específic al llarg de l’any. 

Pots consultar informació sobre la convocatòria de la teva comunitat autònoma aquí

Catalunya: 3 de setembre a 3 d’octubre de 2024

 A més, a cadascuna de les convocatòries es podran presentar projectes de 3 àmbits d’actuació:

  • Gent gran
  • Discapacitat, trastorn mental o malaltia
  • Pobresa i inclusió social

 i 7 línies d’actuació transversals:

  • Inserció sociolaboral
  • Accés a recursos residencials temporals
  • Convivència intercultural
  • Cultura com a eina per a la inclusió social
  • Promoció de la salut i gestió emocional
  • Prevenció de les violències i les addiccions
  • Inclusió digital

Tipologia de projectes: juntament amb els projectes de creació artística amb impacte social, també s’hi poden presentar iniciatives que fomentin l’accés físic, social i intel·lectual a la participació cultural, com també la diversitat, l’equitat i la inclusió. De la mateixa manera, hi tenen cabuda també projectes artístics de mediació o de cocreació, en els quals els col·lectius que hi participin, especialment els més vulnerables, siguin part activa en tot el procés.

Tipologia d’entitats: s’hi podran presentar entitats/equipaments culturals amb vocació social: fundacions, associacions culturals, etc., per fomentar, d’aquesta manera, la dimensió social del sector cultural.