Guia interactiva d’oportunitats de finançament de la Comissió Europea

Amb aquesta guia interactiva, la Comissió Europea vol facilitar l’accés a les oportunitats de finançament disponibles per als sectors cultural i creatiu de la Unió Europea durant el període 2021-2027.

https://culture.ec.europa.eu/es/funding/cultureu-funding-guide

La Guia de finançament CulturEU facilita amb ajudes visuals la navegació pel panorama del finançament de la UE, amb icones indiquen a quin sector, tipus d’acció i organització s’ajusta més cada programa de finançament. Els sectors cultural i creatiu s’han dividit en vuit sectors:

 • Arquitectura: edificis, espais públics i paisatges urbans
 • Oficis artístics: disseny, creació, distribució i venda de productes fets a mà per artesans
 • Patrimoni cultural i museus: llocs naturals, construïts i arqueològics, museus,monuments, obres d’art, ciutats històriques, inclosos els coneixements,les pràctiques i les tradicions dels ciutadans europeus
 • Arts visuals: manifestacions artístiques que creen obres principalment de naturalesa visual, com ceràmica, dibuix, pintura, escultura, gravat i fotografia
 • Disseny i moda: tèxtil i confecció, calçat,sectors del cuir, que operen a la cruïlla entre les arts, negocis i la tecnologia
 • Literatura, llibres i editorials: tota la cadena de valor editorial, inclosos autors, llibreters, impressors, dissenyadors, etc.
 • Música: músics, productors, enginyers de so, gerents, professors, etc.
 • Arts escèniques: manifestacions artístiques realitzades davant d’un públic, inclòs el teatre i la dansa.

El tipus d‟organitzacions s‟ha dividit en sis categories:

 • Institució educativa: escoles primàries i secundàries, universitats, acadèmies, col·legis, etc. 
 • ONG, organitzacions sense ànim de lucre i de la societat civil,  qualsevol grup ciutadà voluntari sense ànim de lucre organitzat a escala local,nacional o internacional
 • Fundació / institució cultural privada o pública: museus, biblioteques i arxius, esglésies, galeries d’art, etc.
 • Organització privada, un treballador autònom, una nova empresa, una  microempresa, una pime o una gran empresa 
 • Servei públic (local, regional o nacional)
 • Govern central, estats federats i autoritats locals (regions, províncies, districtes, municipis)
 • Empresa social: empresa la finalitat del qual principal són els objectius socials

La guia es pot descarregar en anglès i espanyol. A més, per agilitzar l’ús, responent a una sèrie de preguntes sobre el sector en què treballeu i sobre el tipus d’organització i el suport que busqueu, els resultats us permeten acotar les fonts de finançament pertinents i les convocatòries disponibles que s’ajustin millor a les vostres necessitats.

Als resultats es mostrarà el pressupost disponible, el procés de sol·licitud de les diferents fonts de finançament, així com un enllaç al programa o convocatòria en qüestió.