Guia per a la incorporació dels criteris del Codi d’accessibilitat de Catalunya

El nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, aprovat el 28 de novembre de 2023, consolida un marc normatiu que aborda de manera exhaustiva la necessitat d’una societat accessible. El codi es desenvolupa amb l’objectiu de garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb dificultats d’interacció amb l’entorn, a través de l’establiment de condicions, requisits i solucions d’accessibilitat universals.

La guia és una eina de consulta per a les persones responsables dels projectes culturals per orientar-los en l’aplicació i el compliment de les obligacions que determina el Codi d’accessibilitat de Catalunya i que afecten els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, l’audiovisual i el llibre. El document recull la normativa que afecta els projectes culturals i vol orientar, donar recursos d’interès, eines i annexos de referència a les persones responsables dels projectes culturals per adaptar els continguts i les activitats a l’accessibilitat, com també la comunicació, la difusió, la senyalització, els equips tècnics i l’arquitectura.

La Versió provisional de la Guia en PDF es pot consultar en la pàgina web de Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC): https://icec.gencat.cat/web/.content/05_serveis_tramits/07accessibilitat/GuiaAccessibilitat.pdf

El Video de la sessió de presentació de la guia es pot veure al canal youtube de Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC): https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LAySishPLQk&feature=youtu.be

Línies d’ajuts i eines d’accessibilitat de l’Institut Català de les Empreses Culturals:

Contactes interès:

Pia Subias, Tècnica de l’Àrea de Públics de l’ICEC: piasubias@gencat.cat

Departament Accessibilitat: accessibilitat.dretssocials@gencat.cat