Nova guia sobre mobilitat internacional des de i a Espanya

Publicada la nova edició actualitzada de la guia de finançament sobre Espanya per a la mobilitat internacional d’artistes i professionals de la cultura, coordinada per la xarxa europea On the Move gràcies al suport del Ministeri de Cultura d’Espanya, l’Oficina Europa Creativa Cultura i el treball de recerca de Trànsit Projectes.

Aquesta publicació ofereix informació útil a artistes i professionals de la cultura que vulguin finançar i participar en oportunitats internacionals. Hi apareixen recursos en l’àmbit local, nacional i internacional, tant públics com privats.

Més informació: https://www.on-the-move.org/resources/funding/mobility-funding-guide-spain