NOVETAT: Subvencions per a projectes de suport a la recerca i la creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat una nova línia d’ajudes enfocades a aquells espais i entitats que donen suport a la creació i a la recerca en els sectors de les arts visuals i les arts escèniques. És una convocatòria que conté menys requisits que d’altres, amb l’objectiu de donar cobertura a projectes més petits amb el focus en les residències artístiques i la formació.

A quin any han de correspondre les activitats presentades en el projecte?
L’ajuda és per al 2022 i, per tant, les activitats justificables hauran d’haver-se dut a terme durant el 2022. L’ajuda de l’any vinent, per al 2023, encara no té data de publicació, però s’espera que sigui durant el primer quadrimestre de l’any.

Quan es publicaran les resolucions d’aquesta convocatòria?
Com que el marge fins a finals d’any és molt curt, les resolucions es publicaran amb rapidesa, a finals de novembre o principis de desembre de 2022.

Puc utilitzar aquesta ajuda per complementar-ne una altra que ja se m’ha estat atorgada?
La Generalitat ofereix diferents línies de subvencions per a projectes que donen suport a la creació i la recerca artístiques. Les entitats haurien d’intentar encabir el seu projecte en una d’aquestes línies, per tal d’oferir una visió general i global de la seva activitat i pressupost. Per tant, es recomana no trossejar els projectes presentant-se a diferents línies de subvencions, ja que no els afavoriria. L’ideal és plantejar un programa anual coherent i complet per una de les línies.

Quins tipus de projecte s’hi poden presentar?
Aquesta subvenció va dedicada a donar suport a entitats dedicades a tercers, no a projectes propis o del col·lectiu que la sol·licita. És a dir, no són beques que donen suport directe a la creació, sinó als espais o als programes de creadors que posen a l’abast dels artistes aquests recursos. No va dedicada a premis ni festivals, ni tampoc als centres de creació que ja han rebut altres ajudes per desenvolupar el seu projecte.

A quin tipus de projectes va dedicat? Quin sector o àmbit subvenciona aquesta línia?
Es demana que l’activitat principal sigui d’arts escèniques o arts visuals, deixant marge per als projectes híbrids, però l’enfocament central ha d’atenir-se a aquests dos grans àmbits. És molt important, doncs, com es redacta el projecte: cal posar el focus de l’activitat en les arts visuals o en les arts escèniques.

Quin percentatge del projecte pot arribar a finançar-se?
Aquesta línia de subvenció cobreix fins al 50% del projecte.

S’està plantejant des del Departament de Cultura noves línies que contemplin programes biennals o que durin més d’un any?
Tot i que és una demanda que alguns centres fan, de moment no s’està treballant en aquesta línia.