Oberta la convocatòria de projectes d’abast euroregional ‘Cultura 2024’

Convocatòria per a donar port a projectes que es desenvolupin al territori de l’Euroregió.
Són elegibles les entitats amb seu a Catalunya, a les Illes Balears i a Occitània.

Una entitat d’un altre territori pot ser membre associat del projecte, però no rebrà cap finançament per part de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània AECT (EPM). Els projectes han d’associar com a mínim tres entitats, una per territori membre (Catalunya, Illes Balears, Occitània).

Els projectes han d’adreçar les prioritats definides en el marc del full de ruta 2030 de l’Euroregió per a promoure la diversitat cultural i lingüística euroregional i l’accés a la cultura universal, amb objectius com:

– Donar suport a les indústries creatives euroregionals;
– Estimular la creació artística i cultural;
– Sostenir totes les formes de cultura, així com les manifestacions del patrimoni material i immaterial euroregional;
– Estimular la cooperació cultural entre els territoris de l’Euroregió;
– Contribuir a la internacionalització del teixit cultural de l’Euroregió

Els candidats elegibles per a aquesta convocatòria de projectes són:

  • – Persones jurídiques de dret privat sense ànim de lucre;
  • – Persones jurídiques de dret privat amb ànim de lucre d’acord amb les disposicions nacionals i europees relatives a l’ajut estatal;
  • – Persones jurídiques de dret públic amb seu al territori euroregional;
  • – Un autònom o intermitents de l’espectacle

Els projectes euroregionals tindran una durada mínima de 12 mesos i una durada màxima de 24 mesos, comptant des de l’1 de febrer de 2025 fins l’1 de febrer de 2027).

La contribució financera de l’Euroregió es materialitza mitjançant una subvenció a favor del beneficiari que no podrà superar el 60% del cost total del projecte presentat al pla de finançament de la sol·licitud. L’import màxim de la subvenció atorgada per l’Euroregió no pot superar els 20.000 euros per projecte seleccionat.

Les propostes s’hauran d’enviar en dos dels idiomes de treball de l’Euroregió, és a dir, en francès o occità, i en català o castellà.

El formulari de sol·licitud està disponible en línia a l’adreça següent: https://euroregio-epm.wiin.io/ca/applications/apc24

Data i hora límit de presentació de les propostes: 3 de setembre del 2024 a les 17 h.