Programa europeu de cooperació transfronterera – POCTEFA 2021- 2027

POCTEFA és un programa europeu de cooperació transfronterera creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra. POCTEFA 2021-2027 és l’acrònim del Programa INTERREG VI-A Espanya-França-Andorra. El POCTEFA 2021-2027 és la sisena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona. POCTEFA cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors dels dos costats dels Pirineus i de les zones litorals que participen al Programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori. 

Objectiu: Fomenta el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra a través de la cooperació transfronterera. Ajudar a disminuir les diferències de desenvolupament del territori i a unir forces per assolir un desenvolupament sostenible de la regió i la cohesió de les regions que el formen, per tal de millorar la qualitat de vida dels habitants de la zona.

POCTEFA s’organitza en 5 objectius polítics, 7 prioritats i 15 objectius específics:

NOVETAT. Àrees funcionals: El nou període 2021-2027 presenta com a novetat l’objectiu polític 5, “una Europa més propera a la seva ciutadania” (en el marc de la Prioritat 6: “Vertebrar territorialment, socialment i econòmicament l’espai”), fomentant el desenvolupament integrat i sostenible de tots els tipus de territoris i les iniciatives locals. Per poder implementar aquest objectiu polític, la Comissió Europea proposa la identificació d’àrees funcionals que es defineixen com a àrees amb un alt grau d’interacció i interdependència, on calen accions simultànies en diferents sectors per a un desenvolupament futur (mercat laboral, salut, transport, educació, etc.). Es publicaran les convocatòries d’acord a les àrees funcionals identificades. És important que els projectes que es presentin a una convocatòria organitzada per una àrea funcional s’emmarquin dins d’alguna de les temàtiques d’aquesta àrea funcional i estiguin enfocats a contribuir al desenvolupament integrat i sostenible del territori. Les cinc àrees funcionals que han estat aprovades per la Comissió Europea són:

NOVETAT. Atenció Convocatòria de petits projectes: Dins de les diverses convocatòries del programa POCTEFA, destaquem la de “petits projectes” amb l’objectiu de donar a suport a projectes de fins a 200.000 euros de cost total per tal d’involucrar noves entitats a participar en aquest Programa. Els petits projectes es seleccionen a través de convocatòries específiques que s’anuncien en el calendari i reben un finançament del 65% del cost total del projecte. Amb aquest tipus de projectes el Programa pretén arribar a entitats i nous actors que no tenen experiència prèvia a POCTEFA.

Indicadors: el Programa ha seleccionat els seus indicadors de realització i resultat als quals els projectes que reben la subvenció FEDER tenen l’obligació de contribuir.

Document metodològic dels indicadors del Programa

Documentació càlcul indicadors 

Països participants: La zona elegible de POCTEFA 2021-2027 agrupa el conjunt dels departaments i províncies properes a la frontera francoespanyola i del territori d’Andorra. S’estén per una superfície de 109.275 km2 poblada per 14 milions d’habitants. Aquesta àrea de cooperació agrupa en concret les zones següents:

ESPANYA: Biscaia, Gipuzkoa, Araba/Àlaba, Navarra, La Rioja, Osca, Saragossa, Lleida, Girona i Barcelona.

FRANÇA: Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne, Hautes Pyrénées, Pyrénées-Orientals.

ANDORRA: Tot el territori.

Organitzacions participants: El Programa s’adreça al sector públic i privat de la zona de cooperació. Poden participar com a entitats sòcies: organismes públics, empreses, agències de desenvolupament, agrupacions, associacions, centres de recerca, universitats, fundacions, cambres de comerç, centres d’ensenyament, entre d’altres.

Calendari de convocatòries 

Manuals de referència

Seminaris i webinars de consulta