21.07 | SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES SINGULARS

L’ICEC obra una subvenció per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural. Es consideren projectes singulars d’especial interès cultural aquelles iniciatives que desenvolupin propostes de ñes modalitats descrites a l’apartat següent, que contribueixin al desenvolupament i la consolidació de l’activitat o la professionalització del sector cultural. 

Amb les modalitats següents:

 • Projectes en l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa i circ).
 • Projectes en l’àmbit de la música.
 • Projectes en l’àmbit de l’audiovisual.
 • Projectes en l’àmbit de les arts visuals.
 • Projectes en l’àmbit del llibre.
 • Projectes multidisciplinaris, que són els que engloben més d’un dels àmbits anteriors.

Per a totes les modalitats no són objecte d’aquestes subvencions:

 • L’organització de celebracions, premis, concursos, gales, mostres, commemoracions i aniversaris.
 • La realització de qualsevol tipologia de consultories i estudis de diagnosi empresarial.
 • Projectes d’inversió o despesa corrent relacionada amb la reducció de la petjada de carboni o implementació de plans de sostenibilitat ambiental.
 • Projectes d’inversió, d’obres de reforma o millora d’infraestructura o d’adquisició de qualsevol bé inventariable.
 • Les activitats de formació o capacitació professional.
 • La creació, producció, programació, difusió, distribució, comercialització i explotació de qualsevol obra i producte cultural si són subvencionables per les altres línies d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Per a modalitats específiques no son objecte d’aquestes subvencions:

 • Projectes en l’àmbit de música. L’organització de festivals.
 • Projectes en l’àmbit de l’audiovisual. L’organització de festivals.
 • Projectes en l’àmbit del llibre. L’organització de simpòsiums, congressos, fòrums. L’organització de fires del llibre entenent-se com a tals aquelles en les quals es produeix la venda de llibres al públic final.

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 2 d’agost del 2022, ambdós inclosos.

Més info aquí.