18.10 | SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE SUPORT A LA RECERCA I LA CREACIÓ I BEQUES PER A LA FORMACIÓ I EL PERFECCIONAMENT

El Departament de Cultura de la  Generalitat de Catalunya ha aprovat la concessió de dos ajuts:

. Subvencions per a projectes de suport a la recerca i la creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional.

S’entén per projectes de suport a la recerca i la creació aquells programes que promouen i posen a disposició dels creadors i creadores els mitjans i els recursos necessaris per poder desenvolupar els seus projectes de recerca i creació a través d’actuacions de suport, convocatòries d’ajuts, beques i residències artístiques, i en fan acompanyament, seguiment i valoració.

. Beques de formació i perfeccionament, per un tant per cent de l’import total d’una formació fora de Catalunya.

El període de sol·licituds per a ambdues finalitza el 2 de novembre a les 14 h.

Més informació i bases aquí.